Prosci® Change Management Training

Prosci® Change Management Training

'Hoe krijgt u medewerkers mee in veranderingen?' 

 

Succesvol veranderingen doorvoeren valt of staat bij medewerkers die besluiten en in staat zijn om te veranderen. De driedaagse Prosci Change Management Practitioner certificeringstraining geeft u de juiste inzichten en instrumenten om uw medewerkers mee te krijgen in veranderingen. U ontdekt het proces dat medewerkers tijdens een verandertraject doorlopen (ADKAR) en past de gestructureerde Prosci methodiek toe op uw eigen project. Van het bewust worden van de noodzaak tot veranderen tot en met de (nieuwe) benodigde vaardigheden, competenties en het borgen van de verandering.

 

De Prosci methodologie is in de Verenigde Staten en Canada dé standaard als het gaat om de menskant van veranderen. 

Het programma biedt:

 

  • Een combinatie van inzichten uit het best practices onderzoek van Prosci en praktische instrumenten om uw veranderproces effectief te structureren mét ruimte voor uw medewerkers;
  • Een helder model en aanpak om weerstand te herkennen en weg te nemen; 
  • Toepassing van de internationaal erkende Prosci methodologie.

 

De resultaten

 

  • U bent in staat om een veranderproces effectief te structureren;
  • U bent in staat om een veranderproces te (bege)leiden: aanpak, rollen, vaardigheden en competenties;
  • U ontwikkelt een proactieve benadering om sneller veranderingen door te voeren en weerstand te onderkennen en aan te pakken;
  • U heeft checklists en werkdocumenten waarmee u uw organisatie en uw medewerkers helpt om samen met u veranderingen te organiseren;
  • U heeft een (gedeelte van een) veranderplan opgesteld;
  • U bent gecertificeerd Prosci Change Management Practitioner

 

Voor wie?

 

De training is bedoeld voor project- en programmamanagers, lean coaches, leden van project- en veranderteams, HR managers, verandermanagers, consultants en trainers in de publieke of private sector die betrokken zijn bij verandertrajecten binnen organisaties.

 

Wanneer?

 

De training vindt plaats op 10, 11 en 12 oktober in Rotterdam. Meldt u direct aan via de Maestro Academie.