Sessie

Sessie 'Werkende Processen Omgevingswet'

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet: werkende ketens in de Omgevingswet

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, met als thema ‘Werkende ketens in de Omgevingswet’. Tijdens deze dag zoomt men in op al die puzzelstukjes van de Omgevingswet die in 2021 al moeten samenvallen in werkende ketens. 

 

Sessie ‘Werkende processen: vergunningaanvragen behandelen conform de Omgevingswet’

De Processpecialisten verzorgen deze dag de sessie 'Werkende processen: vergunningaanvragen behandelen conform de Omgevingswet'. De Omgevingswet heeft impact op veel gemeentelijke werkprocessen. Om te kunnen toetsen of uw werkprocessen Omgevingswetproof zijn, heeft de VNG een aanpak ontwikkeld: 'werkende processen'.

 

Onderdeel van deze aanpak is bijvoorbeeld:

  • het beleidsproces
  • wijzigen omgevingsplan
  • behandelen vergunningaanvraag
  • toezicht en handhaving
  • verkennen en begeleiden initiatief

 

Binnen deze procesmodellen is aandacht voor alle aspecten waar de Omgevingswet impact op heeft. Denk aan dienstverlening, uitvoeren procesactiviteiten, informatievoorzieningscomponenten, ketenafstemming, leges of kosten en competenties van medewerkers. De belangrijkste boodschap achter de aanpak: alle aspecten maken samen een proces Omgevingswetproof en werkend!

 

We nemen u mee in het vergunningenproces en de impact die de Omgevingswet heeft op dit proces en op alle genoemde aspecten. We staan stil bij de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens de werksessies die wij hebben gefaciliteerd in het land. Deze kennis delen wij graag en we gaan daarover graag met u in gesprek!

 

Sprekers

Jacco Albers, Programmamanager Omgevingswet (VNG) en Ellen Zwiers, Processpecialist Omgevingswet

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de sessie, en voor de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, via het inschrijfformulier

 

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77