De kracht van simulaties en gamification

De kracht van simulaties en gamification

Verandering en ontwikkeling is van alle dag. Maar hoe zorg je ervoor dat betrokkenen zich bewust zijn van de impact van de verandering, begrijpen wat er gaat veranderen en ook geactiveerd worden om hieraan bij te dagen? De Processpecialisten gebruiken hier simulaties en gamification voor.

 

Simulaties en gamification zijn beide werkvormen waarin je spelelementen en speltechnieken gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te toetsen, samenwerking te verbeteren of medewerkers te prikkelen tot bepaald gedrag. Het kenmerkende verschil is dat gamification toepast wordt in het dagelijks werk (een niet-spel-omgeving) en simulaties plaatsvinden gedurende een workshop of training.

 

In de bijeenkomst krijgt u inzicht wat simulaties en gamification zijn, hoe en wanneer je ze  kan inzetten en ervaar je de impact hiervan.

 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

• Wat is een simulatie? Wat is gamification?

• Op welke momenten kan je een simulatie en gamification inzetten in een veranderproces?

• Praktijkvoorbeelden

• Ervaren simulatie

• Simulatie vertalen naar de eigen organisatie

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 maart 2018 van 14.00 tot 16.00 uur in de ProcesCentrale in Rotterdam.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@processpecialisten.nl o.v.v. contactgegevens en functie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Jeroen Stam 06 13 30 18 39.