De 3 decentralisaties, 3 jaar later

De 3 decentralisaties, 3 jaar later

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan zieken en ouderen. Drie jaar later is er veel gebeurd - en er gebeurt nog veel!

 

Als gevolg van voortschrijdend inzicht, nieuwe samenwerkingsmodellen of een gewijzigde visie op dienstverlening worden inmiddels veel processen in het Sociaal Domein geoptimaliseerd of herontworpen. Deze bijeenkomst kijkt terug en ook zeker vooruit. Hoe organiseer je de samenwerking? Hoe stuur je op input en output in het sociale domein? En, hoe houd je regie op het dossier van de cliënt?
 
Tijdens deze bijeenkomst presenteren De Processpecialisten ervaringen uit eigen praktijk. Processpecialist Marijke van den Esschert vertelt over haar ervaringen bij het opzetten en begeleiden van de ketenaanpak MultiProbleemHuishoudens (MPH). Daarnaast zijn er drie gastpresentaties.

Het Inlichtingenbureau vertelt over de lessen, successen en toekomstige ontwikkelingen rondom het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

De Gemeente Hilversum presenteert over het programma WINST; een omvangrijk, innovatief verbeterprogramma op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Met dit programma wil de Gemeente Hilversum tot de beste Sociale Diensten van Nederland gaan horen.

De Gemeente Westland deelt beelden over de ontwikkeling van het sociaal domein, de rol van de gemeente en relatie met maatschappelijke organisaties en hoe de organisatie daarin mee te nemen. De Gemeente Westland wil integraal werken vanuit de leefwereld van de inwoner.

 

Heeft u specifieke vragen? Laat ons het weten. Dan houden we daarmee rekening in het programma. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 van 9.30 tot 12.00 uur in de ProcesCentrale in Rotterdam.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@processpecialisten.nl o.v.v. contactgegevens en functie. Toegang is vrij maar niet vrijblijvend: uw inbreng wordt op prijs gesteld. Aansluitend staat er een lunch voor u klaar.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Vincent Damen: 06 46 16 26 77.