Webinar

Webinar 'Krijg grip op impact in de praktijk'

De ervaring van De Processpecialisten met opgave- en ketengericht werken en de kennis en kunde van Cigarbox op het gebied van monitoring en effectsturing worden gecombineerd in een interactief webinar.

 

De complexe, organisatieoverstijgende opgaven van deze tijd vragen om een andere manier van samen werken en sturen. Gericht op effect, denk aan terugdringen eenzaamheid, vergroten mobiliteit of duurzaamheid.

 

De ambities zijn hoog, alle partners gaan ervoor, we gaan aan de slag en dan? Door goed te monitoren hoe de opgave verloopt kan je tijdig bijsturen en zo de gestelde doelen halen. In de praktijk komen verschillende belangen elkaar tegen, raken middelen soms uitgeput en moet je dus met elkaar blijven checken of de impact die je wilde maken ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Een dashboard en heldere communicatielijnen geven de juiste sturingsinformatie op het juiste moment.

 

Maatschappelijke ambities worden op hoofdlijnen gedeeld door alle spelers, in de praktijk leidt de detailinvulling geregeld tot discussie. Het is belangrijk dat je met elkaar blijft praten. Wordt het beoogde effect nog bereikt, wat is er aan bijsturing nodig.  Is het helder waarop we sturen? Zien we de gewenste maatschappelijke resultaten terug in het dashboard?

 

Wat is daarvoor nodig?

We zien enkele succesfactoren:

  1. Heldere, gedeelde ambitie

  2. De juiste sturingsinformatie in een overzichtelijk dashboard

  3. Heldere rollen (wie stuurt waarop?) en besluitvormingsproces

  4. Een passende aanpak die de ambities van de opgave stapsgewijs gaat realiseren

  5. Voldoende mensen en middelen om de aanpak te realiseren

 

Agenda

In het webinar gaan we in een uur tijd samen aan de slag met de volgende agenda:

  • Welkom en introductieLogica van keten- en opgavegericht werken

  • Delen van een ervaring “opgavegericht werken bij een gemeente”

  • Theorie samen sturen op impact

  • Praktijkcasus sturen op impact

  • Prangende vragen

 

Wanneer: dinsdag 27 oktober van 10.00 tot 11.00 uur

Sprekers: Marijke van den Esschert, Jeroen Stam (De Processpecialisten), Pieter Brouwer (Cigarbox)

Doelgroep: Beleidsadviseurs, managers en anderen die te maken hebben met het werken en sturen in ketens en opgaven.

 

U kunt zich hier aanmelden

 

Om de sessie te laten aansluiten bij de vragen die leven ontvangen wij graag vooraf uw vraag met betrekking tot het opgavegericht werken en/of de effectsturing en monitoring. Vragen kunt u sturen naar Jeroen Stam