Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


21 jaar Processpecialisten: SCHERPte-meting kado!

21 jaar Processpecialisten: SCHERPte-meting kado!

De Processpecialisten bestaan 21 jaar. We geven geen verjaardagsfeest dit jaar, maar we bieden een mooi alternatief. In de afgelopen 21 jaar zijn we steeds wijzer en verstandiger geworden. Graag delen we onze kennis en ervaring en de nieuwste inzichten over procesmanagement, change management en digitalisering. Dit najaar geven we daarom elke maand een SCHERPte-meting kado.

 

Wat is een SCHERPte-meting?

Een SCHERPte-meting laat u zien op welke punten uw organisatie goed presteert en op welke punten verbetering mogelijk is. In een korte sessie bekijken we verschillende aspecten van uw organisatie zoals klantwaarde, processen, digitalisering, sturing, verandervermogen en betrokkenheid van managers en medewerkers. Samen maken we een snelle analyse en trekken we conclusies.

  

Wat heb ik eraan?

De SCHERPte-meting geeft een perfecte voorzet voor nieuwe jaarplannen, verbeteragenda’s, besparingsplannen of epics. De meting geeft een gedeeld en samenhangend beeld van hoe uw organisatie ervoor staat en op welke terreinen u stappen kunt maken.

 

Wat maakt de SCHERPte-meting anders dan andere metingen?

De SCHERPte-meting is interactief: spraakmakende vragen en prikkelende stellingen nodigen uit tot discussie. Zo bepaalt u zelf uw score. Bovendien kijken we vanuit verschillende perspectieven en in samenhang naar klantwaarde, sturing, proces, systeem en gedrag. Het zal u verrassen hoe in korte tijd zo’n SCHERP beeld van uw organisatie ontstaat.

 

Waar kan ik me aanmelden?

Heeft u belangstelling voor een SCHERPte-meting? Neem dan contact op met een Processpecialist. Wij maken samen met u een korte motivatie. Ons feestcomité maakt een keuze uit de voordrachten: per maand geven we één SCHERPte-meting weg.

Is uw organisatie uitgekozen? Dan maken we werkafspraken en richten we het meetinstrument voor u in. Na een voorbereidend gesprek voeren we samen met uw collega’s de SCHERPte-meting uit.

 

Kost het niet veel tijd?

Na het voorbereidend gesprek kost de SCHERPte-meting één dagdeel per deelnemer. Daarna bepaalt u zelf, hoeveel tijd u besteedt aan het opvolgen van de conclusies en inzichten.

 

Is het wel COVID-proof?

We kunnen de sessie COVID-proof online of in een kantoorruimte organiseren Natuurlijk bent u ook welkom in de ProcesFabriek (Amsterdam) of ProcesCentrale (Rotterdam). In alle scenario’s nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. 

 

 

Wij werken aan uw SCHERPte.


Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

De Processpecialisten voldoen nog steeds aan de ISO 9001:2015 standaard. Daar hebben we niks extra voor hoeven te doen: we werken en sturen procesgericht en dat zorgt vanzelf voor een sterk kwaliteitsmanagementsysteem. Evengoed zijn we er trots op dat onze aanpak de auditor overtuigt.

 

Onlangs heeft de auditor ons opnieuw gecertificeerd. We zijn, als een van de weinige consultancybedrijven, al bijna 10 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Iedere 3 jaar beoordeelt een auditor of we nog aan alle normen voldoen. Tijdens zo’n audit, die 1,5 dag in beslag neemt, laten we aan de auditor zien hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem eruit ziet. De auditor bekijkt allerlei documenten om te controleren of we het ook echt doen zoals we het vertellen. We horen het als er iets niet in orde is en we krijgen suggesties voor verbetermogelijkheden, waar we graag gebruik van maken.

 

Bij De Processpecialisten werken we – natuurlijk – procesgericht. Proceseigenaars en procesmanagers zijn verantwoordelijk voor het halen van de resultaten uit de jaarplannen en voor het continu verbeteren van ‘hun’ processen. In de uitvoering van onze processen hebben bijna alle collega’s een rol. Iedere maand, ieder kwartaal en elk half jaar kijken we of we onze resultaten (kpi’s) halen en hoe we eventueel kunnen bijsturen en verbeteren. Alle afspraken en acties leggen we zorgvuldig vast.

Door consistent procesgericht te werken hebben we ook een transparant en samenhangend kwaliteitsmanagementsysteem georganiseerd.

 

“Zelden bedrijf waar het plaatje zo klopt”

 

Hoewel we onze zaken op orde hebben, is de audit ieder keer weer spannend. Zo’n externe auditor kijkt toch weer naar andere dingen. Juist daardoor hebben we de afgelopen jaren bruikbare tips gekregen om onze systematiek verder te verbeteren. De auditor was onder de indruk: “Ik zie zelden bedrijf waar het plaatje zo klopt, alles dat jullie zeggen en doen is heel consistent.” Daar zijn we trots op.

 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.  Een externe, onafhankelijke partij stelt vast de organisatie aan alle normeisen voldoet en voor certificatie in aanmerking komt. Gecertificeerde organisaties worden regelmatig getoetst om te beoordelen of ze nog voldoen aan de eisen van de norm.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Online ontbijten bij de BUCH werkorganisatie

Online ontbijten bij de BUCH werkorganisatie

Bij de BUCH werkorganisatie loopt het project Procesmanagement dit jaar af. Volgend jaar gaat de organisatie zelfstandig procesgericht werken en sturen, zonder ondersteuning van De Processpecialisten. Wat hebben managers en medewerkers daar nog voor nodig? En hoe staat het nu met het project? Dat is besproken tijdens een online ontbijtsessie.

 

Procesverbeteraars Nina Marchena en Iris Meuffels hebben tijdens een interactieve sessie gesproken met 40 managers en andere betrokkenen. Zijn ze klaar om hun processen continu te gaan verbeteren? De randvoorwaarden zijn in elk geval dik in orde: nut en noodzaak zijn helder en de individuele betrokkenen zijn enthousiast en vol vertrouwen om aan de slag te gaan. Iedereen weet wat er moet gebeuren en heeft de nodige hulpmiddelen paraat. Toch is het ook spannend om nu de volgende stap te gaan maken: zal het straks in de praktijk zo werken, zoals het op papier is bedacht? Een van de deelnemers geeft bijvoorbeeld aan dat het naleven van de processen in de praktijk vaak de uitdaging is. Het advies van Nina en Iris? “Organiseer structureel procesoverleg en wijs iemand aan die op de gemaakte afspraken gaat sturen.’’

 

Nina en Iris vertellen over de voorbereiding van de bijeenkomst: “Voor het project was dit een belangrijke bijeenkomst die al maanden vantevoren in de agenda’s stond. Dat het nu online moest gebeuren, maakte de uitdaging des te groter. Ook online is interactie cruciaal. We hebben de deelnemers dan ook geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan en daar ook ruim de tijd voor genomen. Tijdens de sessie hadden wij als begeleiders een duidelijke rolverdeling: Nina was voorzitter en Iris hield als webhost de chat in de gaten. Samen konden we zo het gesprek in goede banen leiden. Verder hebben we de sessie vooraf uitgebreid getest. Tijdens het testen hebben we bijvoorbeeld besloten om het de deelnemers niet lastig te maken met technische hoogstandjes. Een ding konden we online helaas niet realiseren: het serveren van ontbijt. Dat moesten de deelnemers nu zelf regelen.”

 

De BUCH werkorganisatie is een gezamenlijke ambtelijke organisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De Processpecialisten hebben de BUCH ondersteund bij het opzetten van een gestructureerde aanpak voor procesoptimalisatie en bij het verbeteren van verschillende door het MT geprioriteerde processen.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


OOST! 8

OOST! 8

Het zelfgenoegzame leven van Nistor Polobok, een corrupte ambtenaar die op het stadhuis van Chișinău werkt, neemt een gevaarlijke wending op het moment dat het asfalt naast zijn majestueuze villa openbreekt. Het begint als een onopvallende barst, maar de scheur breidt zich verder uit en wordt uiteindelijk een enorm gat dat steeds grotere delen van de stad verzwelgt. Volgens een waarzegster wordt de uitdijende kloof veroorzaakt door een zonde van de ambtenaar. Alleen de ‘Hartenvrouw’ kan hem vergeven.

 

‘Hartenvrouw’ is een verontrustende roman die met de nodige ironie de onderbuik van een corrupt systeem verkent. De schrijver laat het politieke toneel op zijn lelijkst zien en werpt daarbij een kritische blik op Moldavië na de val van het communisme.

Iulian Ciocan (1968, Chișinău, Moldavië) is romanschrijver, journalist en literair criticus. Ook is hij commentator bij Radio Free Europe. Zijn romans werden al in meerdere talen vertaald. ‘Hartenvrouw’ verscheen in 2018, en is zijn eerste roman in Nederlandse vertaling.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie zodat hun verhalen vertaald kunnen worden. Vooral verhalen die verandering verbeelden; ook in ons werk moet het Geschreven Woord tot de verbeelding spreken - een procesmodel, een klantreis of een rondje ADKAR. En ook wij werken als de Hartenvrouw vanuit het hart en met passie aan uw slimmere processen en betere prestaties.

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Hartenvrouw binnenkort per post

 

Meer weten? Kom op 2 juli naar de presentatie! Met een lezing van Jan Willem Bos over de geschiedenis van Moldavië en een interview met Charlotte van Rooden, de vertaalster van Hartenvrouw.


Meer nieuws