Omgevingswet; keten, kansen en keuzes

Omgevingswet; keten, kansen en keuzes

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een groot aantal van de huidige wetten voor de fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor de verdeling van taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden binnen en tussen betrokken organisaties? Hoe en door wie wordt regie gevoerd? Welke keuzes moet mijn organisatie maken?

 

Zoekt u ook naar de beste weg? Deze workshop helpt u richting te bepalen en een route uit te zetten.

 

Programma

9.30 uur - Neem stelling!

Aan de hand van een aantal stellingen wisselen we ervaringen uit waar organisaties nu staan, welke keuzes al gemaakt zijn, wat hierbij de dilemma’s zijn en wat klanten hiervan gaan merken.

11.00 uur - Impact op processen

Welke processen worden geraakt door de invoering van de Omgevingswet? Hoe groot is de verandering eigenlijk en waar bestaat die verandering uit? Welke keuzes moet en kan een organisatie maken? Wat levert dit uiteindelijk op voor de klant?

12.00 uur - Einde workshop & lunch

 

Heeft u specifieke vragen? Laat ons het weten. Dan houden we daarmee rekening in het programma. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 maart 2018 van 8.30 tot 10.30 uur in de ProcesCentrale in Rotterdam. 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@processpecialisten.nl o.v.v. contactgegevens en functie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Vincent Damen 06 46 16 26 77.