Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


De Processpecialisten gaan figuratief

De Processpecialisten gaan figuratief

De Processpecialisten maken altijd al graag gebruik van visualisaties zoals procesplaten. Sinds kort hebben we ons visueel repertoire verder uitgebreid: naast abstract nu ook figuratief! Processpecialist Margreet kreeg carte blanche van haar opdrachtgever bij het Ministerie van BZK. Ze vertelt over haar ervaringen.

 

“Een goede plaat zegt meer dan 1000 woorden. Daarom tekenen we in bijna ieder project wel een procesmodel: een reeks blokken die duidelijk maakt wat het bestaansrecht van de organisatie is, hoe de sturing werkt en wat de ondersteunende processen zijn. Zo’n plaat geeft inzicht, het gesprek over de blokjes zorgt voor een gemeenschappelijke taal. De kracht van zulke platen zit in de abstractie en de logica.

 

Het figuratieve werk lieten we tot dusver over aan onze sierschilder. De muurschilderingen in de ProcesFabriek en ProcesCentrale maken heel andere reacties los dan de procesplaten: vooral verwondering, verrassing en nieuwsgierigheid. Die afbeeldingen werken op het gevoel en dragen daardoor bij aan een productieve bijeenkomst.

 

Inmiddels hebben we ontdekt dat iedereen kan (leren) tekenen en dat dit nieuwe mogelijkheden biedt om in werksessies tot resultaten te komen. Ik teken bijvoorbeeld van tevoren een agenda of een format voor de output die ik uit de sessie wil halen. Dat ziet er niet alleen veel verzorgder en aantrekkelijker uit dan een leeg flipovervel of een saaie powerpoint, maar het helpt ook echt om tot betere resultaten te komen.

 

Door aan het begin van je bijeenkomst een agenda met checkboxjes te presenteren en gaandeweg de onderwerpen af te vinken, stimuleer je de deelnemers om actief mee te denken: is er genoeg gezegd over een bepaald onderwerp? Kunnen we door met het volgende? Een eenvoudige maar effectieve gedragsbeïnvloeder!

 

Een ‘aangekleed’ flipovervel voor de uitkomsten van de sessie helpt de deelnemers om in een bepaalde richting te denken. Een extra voordeel voor mij als procesbegeleider is, dat er aan het einde van zo’n sessie ook meteen een product klaar is. Ik hoef geen uitgebreid verslag meer te maken, als ik een foto van de flipover maak heb ik de essentie al te pakken. Minder werk voor mij en 100% herkenbaar voor de deelnemers.

 

Zelfs de besluitvorming in het DT verliep soepeler dankzij een visualisatie. We hadden goedkeuring nodig voor een wijziging van het intranet: een technische kwestie, die met tekst moeilijk is uit te leggen. Een tekening in de presentatie maakte alles in één oogopslag duidelijk. Het heeft misschien ook geholpen dat ik in het beslisdocument ook de directieleden zelf heb geportretteerd. Als ‘aardappelmannetjes’, maar toch goed herkenbaar. Zo’n voorstel kun je als DT toch haast niet weigeren…

 

Met het tekenen ontwikkel ik steeds meer een eigen stijl. Ik gebruik bijvoorbeeld altijd zwart als basiskleur met 1 of 2 accentkleuren, dat geeft rust. En ik zorg dat op elke plaat altijd ook mensen staan, voor de herkenbaarheid. Voor inspiratie gebruik ik google: welke beelden horen bij welke woorden, hoe doen anderen het? Al doende word je steeds handiger.”

 

Opdrachtgever Jeffrey Kwisthout, Senior Adviseur DBFMO/PPS at Ministerie van BZK: “Die tekeningen zijn geweldig om een boodschap helder en gemakkelijk over te brengen. 1 tekening zegt meer dan 1000 woorden en het blijft ook beter hangen.”

 

Kader

FMHaaglanden, de facilitaire organisatie voor het Rijk, is uitgebreid met drie zogenaamde DBFMO/PPS locaties. Op die locaties verzorgt niet FMHaaglanden alleen de facilitaire dienstverlening, maar met een private partner – waarbij FMHaaglanden wel verantwoordelijk is. Dit vergt een andere manier van samenwerken en heldere processen en afspraken. Daarvoor zorgt Margreet als procesadviseur.

 

Meer weten? Bel  Carolien Wanrooy 06 40 15 80 19.

 

Meer over Jan Berghuis


Zaakgericht werken in Oldebroek: techniek op orde

Zaakgericht werken in Oldebroek: techniek op orde

Sinds 6 november 2017 werkt de Gemeente Oldebroek zaakgericht. Tijdens de voorbereidingen, die in februari 2017 zijn gestart, is minstens zoveel aandacht besteed aan mensen als aan processen en systemen.

 

Belangrijk onderdeel van de voorbereiding was het opstellen van een “Oldebroekse” zaaktypecatalogus op basis van de landelijke zaaktypecatalogus van GEMMA en de nieuwste archiefselectielijst van de VNG. De werkgroep ‘Zaaktypecatalogus’ (ZTC) heeft hierbij intensief samengewerkt met vakspecialisten uit de gemeenten Hattem en Oldebroek. Op basis van hun input werd het zaaksysteem Green Valley voor de verschillende vakgebieden ingericht. Die inrichting en de gekozen zaaktypen werden daarna door diezelfde medewerkers getoetst en aangescherpt.

 

Zaakgericht werken (ZGW) is meer dan alleen een nieuw IT-systeem implementeren: het betekent ook veel verandering in de organisatie. Al ruim voordat de opleidingen voor het zaaksysteem startten, zijn medewerkers en managers voorbereid op de nieuwe manier van werken. In processimulaties konden medewerkers en leidinggevenden kennismaken met de voordelen van zaakgericht werken en zich een beeld vormen van de impact ervan op hun werk.

 

“Wat ons geholpen heeft is dat we veel informatie verzameld hebben van andere gemeenten. We hebben geleerd van hun fouten en hebben hun successen toegepast, dat was onderdeel van onze projectaanpak”, aldus de projectleider ZGW in Oldebroek.

 

Voor het begeleiden van de medewerkers tijdens de verandering hebben de teamleiders gebruik gemaakt van de Prosci methodiek, de standaard uit de VS voor de menskant van veranderen.

 

De Processpecialisten hebben in dit traject de werkgroep ZTC en het verandermanagement begeleid.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Van KCC tot ondersteuningsplan

Van KCC tot ondersteuningsplan

Samenwerkende gemeenten oefenen met nieuwe processen

 

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde oefenden in een processimulatie met de gezamenlijke werkprocessen in het Sociaal Domein. De nadruk lag daarbij op de ‘voorkant’ van het proces: hoe worden klanten vanuit het klantcontactcentrum (KCC) van de drie gemeenten begeleid naar hun vertrouwde klantmanager of naar de juiste specialist? Wie heeft de regie bij meervoudige hulpvragen en hoe plannen we afspraken voor de integrale intake?

 

Fictieve klanten meldden zich met herkenbare informatievragen en ondersteuningsvragen bij het KCC: mevrouw Bloem vraagt hulp in de huishouding, de heer Robben vraagt een maatschappelijke bijdrage voor karate-les voor zijn jongste zoon– tijdens de intake zal blijken dat er meer speelt. Klantmanagers en productspecialisten zorgen samen voor het juiste ondersteuningsplan. Al doende worden principiële en praktische zaken helder.

 

Een eerste sessie met key-users was bedoeld om losse eindjes in de nieuwe werkprocessen op te sporen. In vervolgsessies konden alle medewerkers oefenen met hun nieuwe processen. Dit zal de overstap ‘in het echt’ vergemakkelijken.

 

Anita Sijm, Hoofd bedrijfsvoering a.i. Sociale Dienst Veluwerand: “We hebben de afgelopen maanden over heel veel dingen nagedacht: de inrichtingsprincipes voor onze processen, de telefoonlussen, opleidingen….vanaf 1 januari zullen we in de praktijk moeten ervaren, hoe een en ander uitwerkt.”

 

De samenwerkende gemeenten krijgen vanaf 1 januari niet alleen te maken met nieuwe werkprocessen, maar ook met veranderde rollen en verantwoordelijkheden, nieuwe ICT (Suite4Sociale Regie) en nieuwe hulpmiddelen (productenboek, documentsjablonen). De drie gemeenten werkten al langer samen in de Sociale Dienst Veluwerand en in Meerinzicht (bedrijfsvoering).

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Samenwerken voor een schone stad

Samenwerken voor een schone stad

Specialisten op het gebied van afvalinzameling, schoonmaak en handhaving blijken zelf de grootste rommelkonten. Maar: uit chaos ontstaat orde.

 

Binnen de gemeente Amsterdam zijn verschillende afdelingen verantwoordelijk voor een schone stad. Die afdelingen hanteren elk hun eigen methoden en planning. Programmamanagers, teamleiders en uitvoerders hebben in de ProcesFabriek geoefend met het schoonhouden van een fictieve wijk. De praktijk bleek weerbarstig: net als in het echt was er niet altijd voldoende informatie beschikbaar om effectief te kunnen ingrijpen en net als in het echt leidde hard werken niet per se tot een tevreden buurtbewoner. Daarnaast hadden wij als procesbegeleiders de stellige indruk, dat sommige ‘bewoners’ wel erg fanatiek waren met afval dumpen…

 

Door herkenbare problematiek op enkele vierkante meters te bundelen, kregen de verschillende spelers zicht op hun gezamenlijke belangen en uitdagingen. Na een korte analyse ontstond dan ook al snel een lijst met verbeterinitiatieven. Sommige daarvan kunnen op korte termijn in praktijk worden gebracht.

 

Jos Oldenkamp, programmanager VTH: ‘Er is nu draagvlak en gevoel van urgentie. Dat hadden we nodig om de volgende stappen te kunnen zetten. Met de ervaringen uit de simulatie kunnen we op straat verder testen. Mooi dat er zoveel goede ideeën bovenkomen als we de koppen bij elkaar steken.’

 

Amsterdam moet en kan schoner. Geen eenvoudige opgave met zoveel bewoners en bezoekers. Een kleine verstoring zoals een kapotte container, verkeerd aangeboden grofvuil of een gestremde straat zorgt al snel voor een grote berg afval, want: vuil trekt vuil aan.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39.


Meer nieuws