Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Stuurgroep DWARSS Rotterdam bij De gebroeders Sok

Stuurgroep DWARSS Rotterdam bij De gebroeders Sok

Keuzes consequent doorvoeren

 

De Stuurgroep van het Rotterdamse programma DWARSS was in oktober te gast bij De gebroeders Sok. DWARSS staat voor Digitaal Werken Aan Rotterdamse Samenwerking en Service, oftewel voor zaakgewijs werken.

 

Het programma DWARSS gaat een nieuwe fase in. De voorbij periode zijn al verschillende processen digitaal en zaakgewijs gemaakt. Met de ervaring die al doende is opgedaan, wil het programma de komende tijd méér processen aanpakken. Het doel is deze processen vlot en inzichtelijk te laten verlopen, voor de Rotterdammer en voor de eigen medewerkers. In de sokkenfabriek, een geslaagde simulatie van een bedrijfsproces, ervoer de stuurgroep wat daarvoor nodig is.

 

De praktijk bleek weerbarstig, vooral omdat de keuze voor ‘snelheid’ alle onderdelen van de fabriek beïnvloedt. De processen, de producten, de planning en aansturing en het gedrag op de werkvloer: alles hangt met elkaar samen. Terecht merkte een van de deelnemers dan ook op: ‘Goede informatie-uitwisseling is cruciaal’. De opgedane inzichten uit de sokkenfabriek helpen de stuurgroep DWARSS bij het maken van slimme samenwerkingsafspraken.

 

De Sokkenshow nog niet gedaan? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Inkoopvraag Sociaal Domein 2018 snel helder in Ede

Inkoopvraag Sociaal Domein 2018 snel helder in Ede

De gemeente Ede gebruikt SCRUM om de inkoopbehoefte voor het Sociaal Domein te bepalen. Deze aanpak is gangbaar bij ICT-ontwikkeling, maar blijkt ook goed te werken in een beleidsomgeving.

 

De gemeente Ede zit middenin de doorontwikkeling van het sociaal domein. De Sociaal Teams zijn nu ruim 2 jaar aan het werk en het is tijd voor een heroriëntatie: wat is de corebusiness, welke rollen horen daarbij en wat mogen cliënten van de dienstverlening verwachten? Deze en andere vragen worden in sprints van 3 tot 4 weken beantwoord. Zo wordt in korte tijd duidelijk hoe de Sociaal Teams er volgend jaar uit gaan zien en welke inkoop gerealiseerd moet worden.

 

Het scrumteam dat zich bezighoudt met de doorontwikkeling van de Sociaal Teams in Ede bestaat uit diverse beleids- en uitvoeringsmensen. De Processpecialisten ondersteunen het sprintteam door het proces van vraag van een cliënt tot en met een geholpen cliënt inzichtelijk te maken.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


OOST! 4

OOST! 4

Vers van de pers: deel 4 in de serie OOST!

 

Vladislav Vancura (1891-1942) wordt gerekend tot de grote namen in het Tsjechische interbellum. Met licht verheven taal en fijne ironie beschrijft hij in Herberg 'De goede luim' drie liefdesaffaires: een zigeunerjongen wordt verliefd op een goedogende waardin, een rondtrekkende scharensliep ontmoet bij toeval een schone dame en de jonge vrouw van een wat oudere leraar klassieke talen ziet wel wat in een van diens leerlingen.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie waar, zogezegd, de Russische avant-garde overheen gevlogen is. Wij geloven niet in dikke handboeken, wel in korte romans en verhalen die je meenemen naar een andere omgeving, prikkelen en inspireren. Een boek lezen is reizen in je hoofd, zoals we ook doen wanneer we processen verbeteren en verandering realiseren. 

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Herberg 'De goede luim' binnenkort van een Processpecialist.

 


agile of Agile?

agile of Agile?

Agile wordt meer en meer toegepast. Soms voor het sneller ontwikkelen van software, dan weer als principe voor het flexibeler inrichten van organisaties. Maar wat is Agile? En wat is agile? Agile is een ontwikkelmethode waarbij in korte iteraties een kant en klaar softwareproduct wordt ontwikkeld. Daarentegen is agile een karaktereigenschap, het vermogen van een organisatie om zich snel en flexibel aan de markt aan te passen. Om agile te zijn is meer nodig dan het toepassen van Agile. Om agile te zijn is het nodig dat de menskant van veranderen goed wordt ingericht: alleen dan lukt het om snel en goed nieuwe processen, systemen en rollen te adopteren en implementeren.

 

Prosci is de wereldwijde standaard voor change management. Prosci is gebaseerd op research en biedt een beproefde methode met eenvoudige tools. Het ADKAR-model laat zien hoe individuen hun veranderproces doorlopen en welke vragen in welke fase van belang zijn. Het ADKAR-model biedt concrete handvatten om mensen gedurende het veranderproces te faciliteren.

 

Onlangs heeft Prosci een onderzoek uitgevoerd naar Agile en Change management. Conclusie is dat sponsorship, toch al de belangrijkste succes- en faalfactor bij veranderingen, voor Agile werken nog belangrijker is. De sponsor moet dan namelijk niet alleen nut en noodzaak van de beoogde verandering toelichten, maar ook nut en noodzaak van Agile als aanpak en inrichtingsprincipe. Daarnaast zal communicatie en training zich meer moeten toespitsen op het individu, want individuele medewerkers worden belangrijker voor het succesvol adopteren van veranderingen.

 

Alle Processpecialisten zijn Prosci gecertificeerd.

Meer weten? Neem contact op met Erik F Steketee 06 26 50 22 54 of check www.tpsoc.eu of www.prosci.com


Meer nieuws