Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


OOST! 2

OOST! 2

Deze zomer: deel 2 in de serie OOST! In deze roman van Sigizmoend Krzizjanovski komt baron Von Münchhausen weer tot leven, maakt een reis door de Sovjet-Unie en belandt in allerlei komische situaties en avonturen. Niets is onmogelijk.

 

Het eerste exemplaar van De terugkeer van Münchhausen wordt op zondag 26 juni rond 16.30 bij uitgeverij Pegasus in Amsterdam (Singel 367 1012 WL) feestelijk gepresenteerd. Welkom!

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen De terugkeer van Münchhausen binnenkort in de brievenbus of van een Processpecialist in levenden lijve.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing. 

 

 


De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

Woonbedrijf Woonkracht10 werkt aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de klantwens: de wensen en voorkeuren van de klant staan centraal. Via gesprekken met klanten en medewerkers heeft het woonbedrijf eerst in kaart gebracht wat klanten belangrijk vinden. De ‘Dag van de Verhuur’ vormde daarna de start voor het opnieuw organiseren van het verhuurproces.

 

In de sokkenfabriek konden medewerkers van het woonbedrijf samen oefenen met het ontwerpen van een proces vanuit de klantwens. De rol van klant werd met veel inlevingsvermogen gespeeld door de voorzitter van de huurdersorganisatie.

 

Een duidelijke aanspreekpunt voor de klant en zicht op voorraad en voortgang blijken cruciaal in de sokkenfabriek: gaandeweg gaat de werkdruk omlaag, terwijl de kwaliteit van de geleverde orders juist stijgt en klant zich steeds beter gehoord voelt!  Deze ervaringen konden de deelnemers gebruiken om de klantwaarden voor het verhuurproces concreet in te vullen: contact met de klant en het delen van informatie zijn belangrijke ingrediënten voor het herziene proces.

 

 


Nieuwe Best Practices van Change Management

Nieuwe Best Practices van Change Management

Meer en meer organisaties kiezen voor Prosci als de methode om de menskant van het veranderen te managen. The People Side of Change biedt training programma’s om in-company mensen op te leiden tot Certified Prosci Change Management Practitioner. Als Practitioner wordt je geschoold in de methode en het gebruik van de tools. En bovendien krijg je online toegang tot alle tools en de meest recente research en best practices. Het certificaat is internationaal erkend door ACMP.

 

Download een management summary via https://www.prosci.com/change-management/what-is-change-management

 

Voor meer info over de programma’s of de open inschrijvingen check: www.tpsoc.nl


Inwoners Hilversum regelen inkomenszaken online

Inwoners Hilversum regelen inkomenszaken online

Inwoners van Hilversum regelen hun Inkomenszaken voortaan online.

In de gemeente Hilversum kunnen inwoners met een uitkering nu veel zaken online regelen.  Zo kunnen ze uitkeringsspecificaties,  jaaropgaven, stortingen en schulden online inzien. Ook kunnen zij wijzigingen in hun persoonlijke situatie online doorgeven.

 

Dit is een grote stap vooruit, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Eerder kregen inwoners bijvoorbeeld eenmalig en op vaste momenten in het jaar hun jaaropgave en uitkeringsspecificaties. Vanaf nu kunnen zij altijd digitaal gegevens raadplegen. Als ze een jaaropgave kwijt zijn of een kopie van een specificatie nodig hebben, hoeven zij die niet meer bij de gemeente op te vragen. Voor de gemeente betekent dit een grote vermindering van de administratieve lasten: voorheen werden jaarlijks 20.000 uitkerings-specificaties en jaaropgaven geprint en verstuurd.

 

De overstap van papier naar digitaal is uiteraard niet voor iedereen even makkelijk: sommige inwoners kunnen minder goed overweg met de computer en internet. Die inwoners kunnen hun vragen stellen bij de gemeente en Maatschappelijk Werk. Voor inwoners die geen computer of toegang tot internet hebben is bij de gemeente een computer met printer beschikbaar.

 

De gemeente Hilversum is bezig de Informatievoorziening in het Sociaal Domein te verbeteren. Het doel is meer gemak voor de inwoner, meer efficiëntie voor de organisatie en een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens. De Processpecialisten leiden dit project.

 

 

Meer vragen? Bel of mail met Vincent 06 - 46 16 26 77


Meer nieuws