Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Unieke rendementsanalyse levert verrassend inzicht

Unieke rendementsanalyse levert verrassend inzicht

Uit: Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

 

‘Veiligheidshuis: effectief en kostengunstig instrument’ 

 

We staan er in ons werk in de keten lang niet altijd bij stil, maar heb je jezelf eigenlijk weleens afgevraagd wat de kosten van een casus zijn? Een rendementsanalyse, uitgevoerd door De Processpecialisten, geeft inzicht in de toegevoegde waarde van het Veiligheidshuis. Het gespecialiseerde bureau kreeg de opdracht een methodiek te ontwikkelen om het rendement van 11 casussen te analyseren. Wat blijkt? De (extra) variabele kosten van het Veiligheidshuis bedragen slechts een fractie, circa 1,5% van de trajectkosten. Erik F Steketee van De Processpecialisten vertelt er meer over. 

 

In vogelvlucht de aanleiding voor het onderzoek. Het bestaansrecht van het Veiligheidshuis ligt in het terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en ernstige overlast. Voor veel betrokken partners inmiddels een bekend gegeven. De rol en werkwijze krijgen steeds meer vorm, en kristalliseren zich uit. De Top X-benadering is hierbij een relatief nieuwe aanpak en in het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid gestart. ,,Dat heeft zo zijn voordelen. Een nadeel, zo bleek gedurende ‘de rit’ is dat er geen heldere 0-meting is gemaakt en er daardoor niet eenvoudig kan worden getoond wat de meerwaarde, lees het maatschappelijk effect, is”, vertelt Erik. ,,Wij zijn vervolgens met 11 casussen aan de slag gegaan die representatief zijn voor de caseload. Zeven daarvan op locatie Rijk van Nijmegen en vier op locatie Rivierenland. Daarna is het rendement in termen van kosten en baten gemeten en gespiegeld aan de doelstellingen van het Veiligheidshuis.” 

 

Vervolgkosten voorkomen 

Een aantal conclusies op een rij: een gemiddelde veelpleger kost per twee jaar circa 350.000 euro. De (extra) variabele kosten van het Veiligheidshuis bedragen slechts een fractie, circa 1,5% van de trajectkosten. In die gevallen waarin recidive wordt voorkomen (zeven personen), worden er belangrijke 

vervolgkosten voorkomen. Casemanagement lijkt een relatief goedkope en in sommige gevallen succesbepalende factor. Daarnaast leidt extra inzet op casemanagement niet tot een sterke verhoging van de extra kosten. ,,Bij een succesvolle aanpak (bij negen van de elf casussen) levert 1 euro inzet van het Veiligheidshuis een besparing van pakweg 70 euro op aan vervolgkosten. Een fractie dus. Bij falen (twee van deze elf casussen) wordt 1 euro Veiligheidshuis-geld besteed aan coördinatie en het verminderen van 67 euro aan niet succesvolle trajectkosten. Al met al blijkt dat het Veiligheidshuis een effectief en kostengunstig instrument is. De kosten worden ruimschoots terugverdiend, doordat veel inzet kan worden voorkomen die anders wel zou plaatsvinden”, aldus Erik. 

 

Outcome 

Onder het motto ‘waar gewerkt wordt, zijn er altijd verbeterpunten’ geven de Processpecialisten graag ook tips mee ter verbetering. ,,In hoofdlijnen zijn er drie verbeterpunten om het Veiligheidshuis verder te optimaliseren: Investeer (nog) meer in casemanagement, vergroot de handelingssnelheid en versterk de expertise door outcomemeting. Nieuw aan dit onderzoek was dat de outcome (de kwaliteit van leven) door de experts is gemeten en in bijna alle gevallen ging deze sterk omhoog, dus coördinatie werkt. Wij verwachten een vergroting van het rendement van het Veiligheidshuis door meer aandacht aan de outcome te besteden.” 


Brandweer leert van de luchtvaart

Brandweer leert van de luchtvaart

Brandweerlieden en met name centralisten kunnen op het gebied van communicatie veel van de luchtvaart leren. De brandweercentralisten van de meldkamer Den Haag hebben een inspirerende training gevolgd bij Pitch Up, waar ze onder andere een training hebben gevolgd in de vliegtuigsimulator.

 

Download hier het nieuwsbericht, waarin u leest over de training die de brandweercentralisten bij Pitch Up volgden.

 

Ook uw teamprestaties verbeteren? Kijk op de website van Pitch Up.

 

 


OOST! 2

OOST! 2

Deze zomer: deel 2 in de serie OOST! In deze roman van Sigizmoend Krzizjanovski komt baron Von Münchhausen weer tot leven, maakt een reis door de Sovjet-Unie en belandt in allerlei komische situaties en avonturen. Niets is onmogelijk.

 

Het eerste exemplaar van De terugkeer van Münchhausen wordt op zondag 26 juni rond 16.30 bij uitgeverij Pegasus in Amsterdam (Singel 367 1012 WL) feestelijk gepresenteerd. Welkom!

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen De terugkeer van Münchhausen binnenkort in de brievenbus of van een Processpecialist in levenden lijve.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing. 

 

 


De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

Woonbedrijf Woonkracht10 werkt aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de klantwens: de wensen en voorkeuren van de klant staan centraal. Via gesprekken met klanten en medewerkers heeft het woonbedrijf eerst in kaart gebracht wat klanten belangrijk vinden. De ‘Dag van de Verhuur’ vormde daarna de start voor het opnieuw organiseren van het verhuurproces.

 

In de sokkenfabriek konden medewerkers van het woonbedrijf samen oefenen met het ontwerpen van een proces vanuit de klantwens. De rol van klant werd met veel inlevingsvermogen gespeeld door de voorzitter van de huurdersorganisatie.

 

Een duidelijke aanspreekpunt voor de klant en zicht op voorraad en voortgang blijken cruciaal in de sokkenfabriek: gaandeweg gaat de werkdruk omlaag, terwijl de kwaliteit van de geleverde orders juist stijgt en klant zich steeds beter gehoord voelt!  Deze ervaringen konden de deelnemers gebruiken om de klantwaarden voor het verhuurproces concreet in te vullen: contact met de klant en het delen van informatie zijn belangrijke ingrediënten voor het herziene proces.

 

 


Meer nieuws