Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


OOST! 3

OOST! 3

Deze zomer: deel 3 in de serie OOST!

 

Een grillige zomer van Vladislav Vančura kent weinig actie, maar des te meer intrige. Een saai, half ingeslapen stadje, een zwembad in de rivier, een druilerige zomer, verveling alom. Totdat de rust verstoord wordt door de komst van een rondtrekkend circusartiest met zijn bevallige assistente, die hun kamp opslaan op het stadsplein. De badmeester, de majoor en de abbé denken er het hunne van en raken ieder voor zich verstrikt in hun pogingen het de bevallige assistente naar de zin te maken.

 

Het eerste exemplaar van Een grillige zomer wordt feestelijk gepresenteerd op vrijdag 30 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur bij uitgeverij Pegasus in Amsterdam (Singel 367 1012 WL). Vertaler Kees Mercks zal iets vertellen over de Tsjechische literatuur in het algemeen en de betekenis van Vančura's werk in het bijzonder.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing.

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Een grillige zomer binnenkort in de brievenbus of van een Processpecialist in levenden lijve.

 

Welkom!

Aanmelden kan per mail naar Uitgeverij Pegasus.


Pijnacker-Nootdorp actualiseert Wabo-proces

Pijnacker-Nootdorp actualiseert Wabo-proces

Maar liefst 50 ambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp behandelden vorige maand een aanvraag voor het vernieuwen van een schuur. Een oefening, ter afsluiting van de Wabo optimalisatie. Met de nieuwe procesbeschrijving in de hand werd het geactualiseerde proces geoefend: krijgt de klant op tijd antwoord? Zijn de rollen helder?

 

De aangescherpte rolverdeling is een belangrijk resultaat van de Wabo optimalisatie. Door de taken van bijvoorbeeld informatieverstrekker, casemanager en coördinator duidelijk te omschrijven en los te koppelen van functies, wordt duidelijk wie welke bijdrage levert aan het product voor de klant. De aanvraag voor de fictieve schuur is een goede casus om met de rollen te oefenen: als handhaving het herbouwen van een ingestorte schuur heeft stilgelegd en vervolgens blijkt dat een nieuwe schuur niet meer in het bestemmingsplan past, wie wordt dan casemanager en welke adviseurs worden geconsulteerd? Ook aanvragen voor het verplaatsen van platanen aan de Oostlaan en de bouw van een garage met uitweg, waarvoor bovendien een gemeentelijke boom en lantaarnpaal moeten wijken, blijken goede testcases.

 

‘speels en inspirerend’

Harold van Vliet, afdelingshoofd Backoffice Publiekszaken Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft met ondersteuning van De Processpecialisten het Wabo-proces geactualiseerd. Bij de start van het traject heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle betrokken medewerkers aandachtspunten voor het verbeterteam mee konden geven. Met die input heeft een verbeterteam in een aantal workshops het proces opnieuw ingericht en verbeterd.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


TRACK zorgt voor innovatie bij De gebroeders Sok

TRACK zorgt voor innovatie bij De gebroeders Sok

De gebroeders Sok gaan met hun tijd mee. Een kleine wijziging in het productieproces maakt van een eenvoudig paar witte sportsokken een maatwerkproduct dat werkelijk bijdraagt aan het geluk van de klant.

 

Medewerkers van TRACK (Justis) hebben eerst het productieproces in de sokkenfabriek gestroomlijnd om de basiskwaliteit en snelheid van levering te kunnen garanderen. Daarna zijn nieuwe elementen toegevoegd: bij alle afgeleverde orders komt een persoonlijke boodschap en de sokken worden extra zorgvuldig verpakt. Zo worden de sokken een gepersonaliseerd verwenproduct dat werkelijk waarde toevoegt voor de klant. Door de lean methodiek te combineren met goed luisteren naar de klant, kunnen De gebroeders Sok meer voor hun klanten betekenen en tegelijkertijd efficiënter werken.

 

Justis is de Screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. TRACK voert de wet controle op rechtspersonen uit en is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de Garantstellingsregeling curatoren. Voor TRACK is De Sokkenshow onderdeel van een Lean traject. Alle processen op de afdeling worden lean gemaakt. De medewerkers doen dit zelf in werkgroepen. De Sokkenshow biedt hen de gelegenheid om Lean kennis te delen en ermee te experimenteren.

 

De Sokkenshow is een must voor iedereen die in processen werkt. De Sokkenshow laat uw collega’s spelenderwijs ontdekken dat succesvol samenwerken in processen niet alleen een gestroomlijnd proces vraagt, maar ook een bepaald gedrag.

 

De Sokkenshow nog niet gedaan? Neem contact op met Vincent Damen (06-46162677)


Staedion oefent met risicomanagement

Staedion oefent met risicomanagement

Alles onder controle...? Staedion oefent met risicomanagement

 

Medewerkers van woningcorporatie Staedion hebben geoefend met het beheersen van risico’s in de dagelijkse werkpraktijk: wanneer wordt een alledaagse klantvraag of werkopdracht een risico? En als je een risico signaleert, wat doe je dan? Zo is duidelijk geworden dat risicomanagement niet een exotische liefhebberij is van de afdeling Control, maar een onmisbaar onderdeel van de operationele processen.

 

In een processimulatie worden de afdelingen Verhuur, Sociaal beheer, Vastgoedsturing en Onderhoud geconfronteerd met fictieve, maar herkenbare werkopdrachten. Het is de kunst om opvallende (combinaties van) opdrachten te signaleren en indien nodig beheersmaatregelen te treffen. Het risicoregister biedt aanknopingspunten, maar voor passende maatregelen is vaak overleg met andere afdelingen nodig - en soms wat hulp van het Directieteam. Gedurende de simulatie is op een groot dashboard te volgen in hoeverre de organisatie in control is. Een belangrijke rol is weggelegd voor De Pers: die kan potentiële risico’s aandragen en de katalysator zijn waardoor een normale situatie opeens een serieus risico wordt, maar ook juist een rol vervullen bij het beheersen van risico’s.

 

In de simulatie blijkt dat verrassend veel risico’s en maatregelen effect hebben op meerdere afdelingen. Dat biedt ook kansen: een slimme renovatie-ingreep bleek niet alleen het antwoord op achterstallig onderhoud en overlastproblematiek, maar voorzag ook in de toenemende vraag naar grotere woningen. Win-win! Dit inzicht is voor Staedion aanleiding om ook ‘in real life’ op regelmatige basis met verschillende afdelingen gezamenlijk te praten over risico’s. Daarmee kun je misschien zelfs risico’s voorkomen.

 

Directeur Onderhoud & Vastgoed Dré Boidin: ‘We zijn goed in crisismanagement, maar risicomanagement is echt wat anders. Dat vraagt meer langetermijnperspectief en continu alert zijn op gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het realiseren van onze doelstellingen.’

 

De Processpecialisten ontwikkelden deze processimulatie rondom risicomanagement in samenwerking met Staedion. De simulatie is zo opgezet dat die ook voor andere corporaties bruikbaar is.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam, 06 13 30 18 39.


Meer nieuws